10.SINIF

10.Sınıf Matematik ve Geometri Özel Ders

Sevgili Öğrenciler,

Matematik ve geometri öğreniminde başarılması gereken iki aşama vardır: Birincisi, konulara ait bilgilerin öğrenilmesi, İkincisi günlük tekrarlar ile kazanımların pekiştirilmesidir. Hem konuların tam öğrenilmesi hem de tekrar

edilmesinde uygun kaynak kullanımı çok önemlidir.

Bilginin kalıcı olması ve “tam öğrenme” hedefi ile hazırladığımız her bir ders saati sonunda elde ettiğiniz kazanımların tekrarına uygun soruları bile bulabileceksiniz.

10.sınıf konuları

POLİOMLAR KONU ALT BAŞLIKLARI

Derece, başkatsayı, sabit terim, n.dereceden polinom

Polinom olma

İki değişkenli polinomlar

Katsayılar toplamı

Sabit terim

Sabit , sıfır polinom

Tek-çift dereceli polinom

Polinomların eşitliği

Polinomlarda toplama-çıkarma-çarpma

Polinom bölmesi

P(x) verildiğinde P(Q(x)) i bulabilme

P(Q(x)) verildiğinde P(x) i bulabilme

Horner metodu

Bölme işlemi yapmadan kalan bulma

Polinomun kalanlı bölme kalıbı oluşturma

Basit kesirlere ayırma

Polinomun (x-a) ile bölümünden kalanı bulma

Polinomun x^n –a ile bölümünden kalanı bulma

Polinomun çarpanlara ayrılabilen veya ayrılamayan ikinci derece bir polinom ile bölünmesi

Polinomun (x-a)(x-b) ile bölünmesi

Polinomun (x-a)^2 ile bölünmesi

(x-a).P(x) =… polinomu özel soru tipi

P(x-a)+P(x-b)=….  Özel soru tipi

Derece bulma özel soru tipleri

Diğer özel soru tipleri

Çarpanlara Ayırma

Rasyonel İfadeler ve Denklemler

 

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER  KONU ALT BAŞLIKLARI

Kökleri verilen denklemi oluşturmak

Kökleri bulma

Çarpanlara ayırma yöntemiyle kök bulma

Kök ise yerine yazma

Parametrik denklemlerin kökünü bulma

Kökler toplamı-farkı

Kökler çarpımı

Delta >0, Delta<0 , Delta =0 durumları

Köklü ifadelerin kökünü bulma

Kökler toplamı ve çarpımına dönüştürülen denklemler

Kökler karekök ise

3.dereceden denklemler

Kökler ile katsayılar arasındaki bagıntıları

Mutlak degerli denklemler

Köklerin işareti

İki bilinmeyenli denklemler

 

 

İKİNCİ DERECEDEN EŞİTSİZLİKLER  KONU ALT BAŞLIKLARI

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitisizlikler

Köklerin sayı ile karşılaştırılması

Tek-Çift katlı kökler

Çarpım ve bölüm şeklindeki eşitsizlikler

Eşitsizlik sistemi

 

 

İKİNCİ DERECEDEN FONKSİYONLAR  KONU ALT BAŞLIKLARI

Grafik çizimi

Parabolün x-y eksenini kestigi noktalar

Parabolün kollarının yönü

Tepe noktası ve simetri ekseni

Parabol denklemi yazımı

Kökleri ve bir noktası verilen parabolün denklemini yazma

Tepe  noktası ve bir noktası bilinen parabolün denklemini yazma

Parabolü çizme

Parabol ile dogruların kesişimi

Grafiği verilen parabolün denklemini yazma

İki paraboln düzlemdeki durumu

Eşitsilzliğin grafigi taralı bölgesi

TRİĞONOMETRİ  KONU ALT BAŞLIKLARI

Esas ölçü, radyan,

Dik üçgende triğonometrik oranlar

Değerler tablosu

Tanjant ve Cotanjat fonksiynu

Yarım açı formülleri

Toplam fark formulleri

Basit şekilli soru tipleri

Sinüs Cosinus teoremi

Önüşüm formülleri

Peryot bulma grafik formülleri

Ters triğonometrik fonksiyonlar

Özel açıların triğonometrik oranları

Triğonometrik denklemler

 

Çözeceğiniz sorular, kolaydan başlayıp basamak basamak zorlaşacağı için her düzeydeki bilginizi tekrarlama ve test etme imkânını bulacaksınız. 

10,11,12.sınıfların konuları ise LYS sınavının müfredatını oluşturmaktadır.

12.sınıfa gelindiğinde lise öğreniminde gördüğü tüm müfredatı 9 aylık bir sürede anlamaya çalışmak pek de kolay değildir. O yüzden okuduğumuz sınıfın müfredatını iyi ögrenmek gerekir.

Lise dersleri, ilköğretim derslerinin biraz daha geliştirilmiş, konuların daha detaylandırılmış halleridir. İlköğretim temeli sağlam olmayan öğrenciler lise derslerinde zorlandıkları görülmüştür. Bu yüzden ilköğretim derslerinde başarı sağlayan öğrenciler, lise derslerini başarılı bir çalışmayla kolay bir şekilde geçebilmektedir. Lise dersleri bazı sınıflarda çok zorlu geçmektedirler. Bu durumlarda özel derslere başvurarak lisede sınıfınızı kolaylıkla geçebilirsiniz. Okulda aldığınız dersler ve özel dersin yardımıyla birlikte Lise derslerinde başarı sağlamamanız için hiçbir neden yok.  Liseler çeşitli bölümlere ayrılırlar, sayısal dersler, sözel dersler, eşit ağırlık dersleri vardır. Her dersin kendine ayrı çalışma metotları vardır. Örneğin sayısal dersleri çok soru çözülerek başarı sağlarken, sözel dersler bol bol kitap okumanız ve aynı zamanda çok soru çözmeniz gerekebilir. Bunun gibi farklı çalışma metotlarını lise derslerinde görebilirsiniz. Her ders  öğrencinin eksiklerine odaklanarak hazırlanmış ders planları üzerinden işlenir. Bire bir öğrenme sayesinde, lise derslerinde ve birçok alanda başarı sağlamanız mümkündür. Motivasyon açınızdan başarı sağlayarak lise hayatınızı derslerde ve kişilik olarak en sağlıklı şekilde geçirebilirsiniz.

9.SINIF , 10.SINIF , 11.SINIF , 12.SINIF MATEMATİK GEOMETRİ

9.sınıf bizim için o kadar önemli ki YGS sınavının temelleri ve konu içeriği bu sınıfta kazanılmaktadır.

10,11,12.sınıfların konuları ise LYS sınavının müfredatını oluşturmaktadır.

12.sınıfa gelindiğinde lise öğreniminde gördüğü tüm müfredatı 9 aylık bir sürede anlamaya çalışmak pek de kolay değildir. O yüzden okuduğumuz sınıfın müfredatını iyi ögrenmek gerekir.