10.SINIF MATEMATİK ÖZEL DERS

10.Sınıf Matematik ve Geometri Özel Ders

Sevgili Öğrenciler,

Matematik ve geometri öğreniminde başarılması gereken iki aşama vardır: Birincisi, konulara ait bilgilerin öğrenilmesi, İkincisi günlük tekrarlar ile kazanımların pekiştirilmesidir. Hem konuların tam öğrenilmesi hem de tekrar

edilmesinde uygun kaynak kullanımı çok önemlidir.

Bilginin kalıcı olması ve “tam öğrenme” hedefi ile hazırladığımız her bir ders saati sonunda elde ettiğiniz kazanımların tekrarına uygun soruları bile bulabileceksiniz.

10.sınıf konuları

10.Sınıf Yazılı Hazırlık Matematik Özel Ders

Lise eğitiminde birinci yılını tamamlayan tüm öğrencilerimiz alan seçimi için tercih yapmak durumundadırlar.

Eğitimin devam eden yıllarında, alan derslerinden sorumlu olacağınız için, lise bir eğitimi boyunca başarılı olduğunuz derslere ve en önemlisi yatkın olacağınız mesleğe göre alan tercihi yapmanız sizin için önemli bir  avantaj oluşturacaktır.

 öğrencilerimiz ağırlıklı olarak alan dersleri göreceği için bu derslerin iyice kavranılabilmesi, üniversite basamağının ilk adımını oluşturacak ve hazırlık sınavında bu derslerden sorumlu olacaklardır.

10.sınıfta okuyan öğrencilerimizin

  • Ev ödevlerine yardım ediyoruz
    • Evinizde birebir-masabaşı eğitimin kolaylaştırıcı avantajının farkına varabilirsiniz
    • Zamanını belirlemenin tamamen size ait olduğu özel ders imkanınımızdan faydalanabilirsiniz

Sınıf sınıf konularına göre düzenlenmiş konu anlatım föylerimiz,

konu konu düzenlenmiş ösym nin sorduğu tüm sınav soruları,

yıl yıl sınav kitapçıkları ve soruların yorumu,

Özel derslerimizde süre kısıtlaması yok,

föylerimiz hediye,

Özel soru çözüm metodlarımız,

Yazılıya hazırlık nokta atış soruları ve yılların tecrübesiyle çıkabilecek muhtemel soruların tahmini,

Elit kaynaklardan ödev testleri ve takibi,

Konuyu kavratıcı basitten zora testler,

hepsi ve daha fazlası bizde…

Üniversiteye hazırlanmaya başlayan öğrencilerimiz, okula yönelik başarının geçen yıllara göre daha da artması sağlanıp sınavın
gerektirdiği temeli oluşturmak, öğrencilerin hem kendilerini hem de zorlu bir yarış olan sınavı tanımalarına yardımcı olmaktır.

  10.Sınıf Yazılı Hazırlık Matematik Özel Ders

Dolayısıyla lise eğitimi, üniversiteye hazırlık için temel bir düzey oluşturmakta ve lise dönemi boyunca alınacak derslerdeki başarı grafiği üniversite kapısını bir adım daha aralayacaktır.

Değerli öğrencilerimiz, sizde iyi bir lise eğitimi için güvenilir ve alanında uzman öğretmenlerimizden özel ders alabilir eğitim-öğretim döneminiz boyunca rahat ve başarılı bir süreç geçirerek üniversiteye hazırlıkta önemli bir ilerleme kaydedebilirsiniz.

 10.sınıfta öğrenciler matematik dersinde gördükleri konularla LYS ye ilk adımı atmış olacaklar.

Böylelikle 3 yıllık sınav maratonları başlamış olacak.

Öğrenciler bu seneki çalışmalarına düzen ve sistemi yerleştirmeye başlamalı ve bunu alışkanlık haline getirmelidir.

 10.Sınıf Yazılı Hazırlık Matematik Özel Ders

10.Sınıf Matematik konuları

1.BÖLÜM

POLİNOMLAR
POLİNOM KAVRAMI……………………………..
POLİNOMLARLA FONKSİYONLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ…….
SABİT POLİNOM VE SIFIR POLİNOMU……………….
İKİ POLİNOMUN EŞİTLİĞİ……………………….
POLİNOMLAR KÜMESİNDE İŞLEMLER…………………
POLİNOMLAR KÜMESİNDE TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİ….
POLİNOMLARIN TOPLAMA İŞLEMİNE GÖRE ÖZELLİKLERİ….
POLİNOMLARDA ÇARPMA İŞLEMİ……………………
POLİNOMLARIN ÇARPMA İŞLEMİNE GÖRE ÖZELLİKLERİ…..
POLİNOMLARDA BÖLME İŞLEMİ…………………….
P(X) POLİNOMUNUN Q(X) POLİNOMUNA BÖLÜMÜNDEN KALANI BULMA
P(X) POLİNOMUNUN AX+B İLE BÖLÜMÜNDEN KALANI BULMA.
P(X) POLİNOMUNUN XN-A İLE BÖLÜMÜNDEN KALANI BULMA.
BİR P(X) POLİNOMUNUN (X-A) VE (X-B) İLE AYRI AYRI BÖLÜMÜNDEN KALAN İLE (X-A).(X-B) İLE
BÖLÜMÜNDEN KALAN ARASINDAKİ İLİŞKİ…………….

ÇARPANLARA AYIRMA……………………………..
İNDİRGENEMEYEN POLİNOMLAR VE ASAL POLİNOMLAR……..
ÇARPANLARA AYIRMA YÖNTEMLERİ…………………….
ORTAK ÇARPAN PARANTEZİNE ALMA YÖNTEMİ…………….
GRUPLANDIRARAK ORTAK ÇARPAN PARANTEZİNE ALMA YÖNTEMİ.
X2+BX+C VE AX2+BX+C BİÇİMİNDEKİ POLİNOMLARIN ÇARPANLARINA AYRILMASI
ÖZDEŞLİKLERDEN YARARLANARAK ÇARPANLARA AYIRMA…….
TERİM EKLEYEREK VEYA ÇIKARARAK ÇARPANLARA AYIRMA….
XN-YN VE XN+YN (NEN VE Na2) BİÇİMİNDE POLİNOMLARININ ÇARPANLARINA AYRILMASI…………………………………………….
DEĞİŞKEN DEĞİŞTİRME YÖNTEMİYLE ÇARPANLARA AYIRMA….
İKİ YA DA DAHA ÇOK POLİNOMUN ORTAK BÖLENLERİNİN EN BÜYÜĞÜ (OBEB) VE ORTAK KATLARININ
EN KÜÇÜĞÜ (OKEK)……………………………….
RASYONEL İFADELER VE DENKLEMLER…………………
RASYONEL İFADELERİN SADELEŞTİRİLMESİ…………….
RASYONEL DENKLEMLER……………………………
RASYONEL İFADENİN BASİT RASYONEL İFADELERİN TOPLAMI OLARAK YAZILMASI

2.BÖLÜM
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER, EŞİTSİZLİKLER VE FONKSİYONLAR
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER……………………..
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLERİN KÖKLERİ VE ÇÖZÜM KÜMESİ
İKİNCİ DERECEDEN BİR DENKLEMİN KÖKLERİNİ VEREN BAĞINTI
İKİNCİ DERECEDEN BİR DENKLEMİN KÖKLERİ İLE KATSAYILARI ARASINDAKİ BAĞINTILAR…………………………………….
KÖKLERİ VERİLEN İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMİ KURMA
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ BİR DENKLEME DÖNÜŞTÜRÜLEBİLEN DENKLEMLERİN ÇÖZÜM
KÜMELERİNİN BULUNMASI…………………………..
İKİNCİ DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEM SİSTEMLERİ.
EŞİTSİZLİKLER

f(x) = ax+b FONKSİYONUNUN ALACAĞI DEĞERLERİN İŞARETİ VE BİRİNCİ DERECEDEN BİR
BİLİNMEYENLİ EŞİTSİZLİKLER………………………
ax2+bx+c FONKSİYONUNUN ALACAĞI DEĞERLERİN İŞARETİNİN İNCELENMESİ VE İKİNCİ DERECEDEN
BİR BİLİNMEYENLİ EŞİTSİZLİKLER…………………..
BİRİNCİ VE İKİNCİ DERECEDEN POLİNOMLARIN ÇARPIMI VEYA BÖLÜMÜ BİÇİMİNDE VERİLEN
EŞİTSİZLİKLERİN ÇÖZÜMÜ………………………….
BİRİNCİ VEYA İKİNCİ DERECEDEN EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ
İKİNCİDERECEDEN BİRDENKLEMİNKÖKLERİNİN VARLIĞI VE İŞARETİNİNİNCELENMESİ……………………………………………..
PARAMETRE İÇEREN İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ BİR DENKLEMİN KÖKLERİNİN
VARLIĞININ İNCELENMESİ………………………….
İKİNCİ DERECEDEN FONKSİYONLAR……………………
İKİNCİD ER ECED ENFON KSİYONLAR İN EN BÜYÜK YAD AENKÜÇÜKD EĞER İN ¡BULMA……………………………………………..
İKİNCİ DERECEDEN FONKSİYONLARIN GRAFİĞİ…………..
BAZI NOKTALARI VERİLEN İKİNCİ DERECEDEN FONKSİYONUN BULUNMASI
İKİ BİLİNMEYENLİ EŞİTSİZLİK VE EŞİTSİZLİK SİSTEMİNİN ÇÖZÜM KÜMESİNİN GRAFİK ÜZERİNDE
GÖSTERİLMESİ…………………………………..

3.BÖLÜM
TRİGONOMETRİ
DİKÜÇGENDE DAR AÇILARIN TRİGONOMETRİK ORANLARI..
30°,45o,60o LİK AÇILARIN TRİGONOMETRİK ORANLARI..
TÜMLER AÇILARIN TRİGONOMETRİK ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
BİR DAR AÇININ TRİGONOMETRİK ORANLARINDAN BİRİ BELLİ İKEN DİĞER TRİGONOMETRİK
ORAN LARINIBULMA…………………………..
YÖNLÜ AÇILAR………………………………
BİRİM ÇEMBER………………………………
AÇI ÖLÇÜ BİRİMLERİ…………………………
AÇININ ESAS ÖLÇÜSÜNÜN BULUNMASI……………..
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR………………….
SİNÜS VE KOSİNÜS FONKSİYONLARI………………
TANJANT VE KOTANJANT FONKSİYONLARI…………..
SEKANT VE KOSEKANT FONKSİYONLARI…………….
İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ BÖLGEDEKİ AÇILARIN TRİGONOMETRİK ORANLARI

BİR AÇININ TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR ALTINDAKİ GÖRÜNTÜSÜNÜ TRİGONOMETRİK DEĞER
TABLOSUNDA BULMA………………………………
TRİGONOMETRİK DEĞERLER TABLOSU………………….
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLARIN PERİYOTLARI…………
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLARIN GRAFİKLERİ………….
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR…………………
ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK BAĞINTILAR………………..
SİNÜS, KOSİNÜSTEOREMLERİ VEÜÇGENİN ALANI…………
TOPLAM VE FARK FORMÜLLERİ………………………
İKİ SAYININ TOPLAM VE FARKLARININ TRİGONOMETRİK ORANLARI
YARIM AÇI FORMÜLLERİ…………………………..
DÖNÜŞÜM VE TERS DÖNÜŞÜM FORMÜLLERİ………………
TRİGONOMETRİK DENKLEMLER……………………….
Sin x = a, cos x = a, tan x = a, cot x = aBİÇİMİNDEKİ TRİGONOMETRİK DENKLEMLER……………………………………
a cos x + b sin x = c BİÇİMİNDEKİ TRİGONOMETRİK DENKLEMLER

 10.Sınıf Yazılı Hazırlık Matematik Özel Ders

10.Sınıf Geometri Konuları

1.ÜNİTE
DÜZLEM GEOMETRİDE TEMEL ELEMANLAR VE İSPAT BİÇİMLERİ
ÖKLİD POSTULATLARI..
GEOMETRİK İSPAT BİÇİMLERİ
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
2. ÜNİTE
DÜZLEMDE NOKTA, DOĞRU VE VEKTÖRLER
DOĞRULARDA DOĞRULTU KAVRAMI…
NOKTA. DOĞRU VE DÜZLEM ARASINDAKİ İLİŞKİLER
DOĞRU PARÇASI VE İKİ DOĞRU PARÇASI ARASINDAKİ İLİŞKİ..
DÜZLEMDE DOĞRU PARÇALARI İLE DESENLER OLUŞTURMA.
YÖNLÜ DOĞRU PARÇALARI………
VEKTÖR KAVRAMI ……………
VEKTÖRLERDE TOPLAMA İŞLEMİ …
BİR VEKTÖRÜ BİR GERÇEK |REEL) SAYI İLE ÇARPMA
VEKTÖRLERİN LİNEER BAĞIMLILIĞI
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI..
3. ÜNİTE
KOORDİNAT SİSTEMLERİ
DİK KOORDİNAT SİSTEMİ……….
İKİ VEKTÖRÜN ÖKLİT İÇ ÇARPIMI.
BİR VEKTÖRÜN UZUNLUĞU………
İKİ VEKTÖR ARASINDAKİ AÇI…..
BİR VEKTÖRÜN BAŞKA BİR VEKTÖR ÜZERİNE DİK İZDÜŞÜMÜ
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI..
4.ÜNİTE
DOĞRULAR
BİR DOĞRUNUN PARAMETRİK VE KAPALI DENKLEMLERİ.
İKİ DOĞRUNUN BİRBİRİNE GÖRE DURUMLARI
BİR DOĞRUNUN EĞİMİ…………
BİR NOKTANIN BİR DOĞRUYA OLAN UZAKLIĞI
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI..
5. ÜNİTE
ÜÇGENLER
DIŞBÜKEY ÇOKGEN VE TEMEL ELEMANLARI.
ÜÇGENİN TEMEL VE YARDIMCI ELEMANLARI
ÜÇGENİN KENARLARI VE AÇILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
SİNÜS TEOREMİ…………………..
ÜÇGENİN TEMEL ELEMANLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR
BİR ÜÇGENİN HERHANGİ BİR KENARINI DİĞER KENARIN ORANINDABOlEN
NOKTA VE UYGULAMALARI……………
ÜÇGENLERDE KENARORTAY VE AÇIORTAYLARIN KESİŞİM NOKTALARI….
ÜÇGENLERDE YÜKSEKLİK…………….
BİR ÜÇGENSEL BÖLGENİN ALANI ……..
CARNOT (KARNOT ) TEOREMİ VE UYGULAMALARI
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI……..
6.ÜNİTE
DÖNÜŞÜMLERLE GEOMETRİ
DÜZLEMDE ÖTELEME. DÖNME VE BUNLARIN BİLEŞKE DÖNÜŞÜMLERİ.
DÜZLEMDE YANSIMA VE ÖTELEMELİ YANSIMA DÖNÜŞÜMLERİ
ŞERİT SÜSLEMELERİ………………..
ÜÇGENSEL BÖLGELERLE OLUŞTURULAN KAPLAMALAR
DÜZLEMSEL ŞEKİLLERİN EŞLERİ VE UYGULAMALARI
İKİ ÜÇGEN İÇİN EŞLİK TEOREMLERİNİN İSPATI
HOMOTETİ DÖNÜŞÜ VE UYGULAMALARI…
DOĞRU PARÇALARI İLE FRAKTAL OLUŞTURMA VE BELİRLİ ADIMDAKİ
FRAKTALIN UZUNLUĞUNU HESAPLAMA….
ÜÇGEN VE ÜÇGENSEL BÖLGELERLE FRAKTAL OLUŞTURMA
ÜÇGENLERDE BENZERLİK TEOREMLERİNİN İSPATI VE UYGULAMALARI…
DİK ÜÇGENDE METRİK BAĞINTILARIN İSPATI VE UYGULAMALARI
TALES. MENELAUS VE SEVATEOREMLERİ.
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARININ.ÇEMBERLERİNİN. EŞLERİNİN VE
BENZERLERİNİN ÇİZİMİ…………..
DÜZLEMDE ÜÇGENLERLE DESEN OLUŞTURMA
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI……
TRİGONOMETRİK CETVEL………..

 

Profesyonel Matematik özel ders öğretmeni
Kendi evinizde rahat edebileceğinizi düşündük ve ek ücret talep etmeden biz size gelelim
istedim. Ulaşım ve esnasındaki etkenler öğrenciye zaman kaybettirmemesi ve dikkatinin dağılmaması için böyle bir şey düşündük.
Başarı bir disiplin işidir. Yöntemlerimizi eksiksiz uygulamayı taahhüt eden, öğrenci ve velilerimizle çalışıyoruz.

“Bana söylersen unutabilirim, Gösterirsen anımsayabilirim, Ama beni de katarsan, anlarım.”

Unutulmamaktadır ki öğrencilerimizin başarısı için veli öğretmen ortak çalışmasının büyük
bir önemi vardır.

bizimle görüşmeden özel derse karar vermeyiniz.

yalçın ALGAN
0 532 664 85 61

 

 

10.Sınıf Yazılı Hazırlık,10.Sınıf Matematik Özel Ders, 10.Sınıf Yazılı Hazırlık Matematik Özel Ders

POLİOMLAR KONU ALT BAŞLIKLARI

Derece, başkatsayı, sabit terim, n.dereceden polinom

Polinom olma

İki değişkenli polinomlar

Katsayılar toplamı

Sabit terim

Sabit , sıfır polinom

Tek-çift dereceli polinom

Polinomların eşitliği

Polinomlarda toplama-çıkarma-çarpma

Polinom bölmesi

P(x) verildiğinde P(Q(x)) i bulabilme

P(Q(x)) verildiğinde P(x) i bulabilme

Horner metodu

Bölme işlemi yapmadan kalan bulma

Polinomun kalanlı bölme kalıbı oluşturma

Basit kesirlere ayırma

Polinomun (x-a) ile bölümünden kalanı bulma

Polinomun x^n –a ile bölümünden kalanı bulma

Polinomun çarpanlara ayrılabilen veya ayrılamayan ikinci derece bir polinom ile bölünmesi

Polinomun (x-a)(x-b) ile bölünmesi

Polinomun (x-a)^2 ile bölünmesi

(x-a).P(x) =… polinomu özel soru tipi

P(x-a)+P(x-b)=….  Özel soru tipi

Derece bulma özel soru tipleri

Diğer özel soru tipleri

Çarpanlara Ayırma

Rasyonel İfadeler ve Denklemler

 

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER  KONU ALT BAŞLIKLARI

Kökleri verilen denklemi oluşturmak

Kökleri bulma

Çarpanlara ayırma yöntemiyle kök bulma

Kök ise yerine yazma

Parametrik denklemlerin kökünü bulma

Kökler toplamı-farkı

Kökler çarpımı

Delta >0, Delta<0 , Delta =0 durumları

Köklü ifadelerin kökünü bulma

Kökler toplamı ve çarpımına dönüştürülen denklemler

Kökler karekök ise

3.dereceden denklemler

Kökler ile katsayılar arasındaki bagıntıları

Mutlak degerli denklemler

Köklerin işareti

İki bilinmeyenli denklemler

 

 

İKİNCİ DERECEDEN EŞİTSİZLİKLER  KONU ALT BAŞLIKLARI

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitisizlikler

Köklerin sayı ile karşılaştırılması

Tek-Çift katlı kökler

Çarpım ve bölüm şeklindeki eşitsizlikler

Eşitsizlik sistemi

 

 

İKİNCİ DERECEDEN FONKSİYONLAR  KONU ALT BAŞLIKLARI

Grafik çizimi

Parabolün x-y eksenini kestigi noktalar

Parabolün kollarının yönü

Tepe noktası ve simetri ekseni

Parabol denklemi yazımı

Kökleri ve bir noktası verilen parabolün denklemini yazma

Tepe  noktası ve bir noktası bilinen parabolün denklemini yazma

Parabolü çizme

Parabol ile dogruların kesişimi

Grafiği verilen parabolün denklemini yazma

İki paraboln düzlemdeki durumu

Eşitsilzliğin grafigi taralı bölgesi

TRİĞONOMETRİ  KONU ALT BAŞLIKLARI

Esas ölçü, radyan,

Dik üçgende triğonometrik oranlar

Değerler tablosu

Tanjant ve Cotanjat fonksiynu

Yarım açı formülleri

Toplam fark formulleri

Basit şekilli soru tipleri

Sinüs Cosinus teoremi

Önüşüm formülleri

Peryot bulma grafik formülleri

Ters triğonometrik fonksiyonlar

Özel açıların triğonometrik oranları

Triğonometrik denklemler

 

Çözeceğiniz sorular, kolaydan başlayıp basamak basamak zorlaşacağı için her düzeydeki bilginizi tekrarlama ve test etme imkânını bulacaksınız. 

10,11,12.sınıfların konuları ise LYS sınavının müfredatını oluşturmaktadır.

12.sınıfa gelindiğinde lise öğreniminde gördüğü tüm müfredatı 9 aylık bir sürede anlamaya çalışmak pek de kolay değildir. O yüzden okuduğumuz sınıfın müfredatını iyi ögrenmek gerekir.

Lise dersleri, ilköğretim derslerinin biraz daha geliştirilmiş, konuların daha detaylandırılmış halleridir. İlköğretim temeli sağlam olmayan öğrenciler lise derslerinde zorlandıkları görülmüştür. Bu yüzden ilköğretim derslerinde başarı sağlayan öğrenciler, lise derslerini başarılı bir çalışmayla kolay bir şekilde geçebilmektedir. Lise dersleri bazı sınıflarda çok zorlu geçmektedirler. Bu durumlarda özel derslere başvurarak lisede sınıfınızı kolaylıkla geçebilirsiniz. Okulda aldığınız dersler ve özel dersin yardımıyla birlikte Lise derslerinde başarı sağlamamanız için hiçbir neden yok.  Liseler çeşitli bölümlere ayrılırlar, sayısal dersler, sözel dersler, eşit ağırlık dersleri vardır. Her dersin kendine ayrı çalışma metotları vardır. Örneğin sayısal dersleri çok soru çözülerek başarı sağlarken, sözel dersler bol bol kitap okumanız ve aynı zamanda çok soru çözmeniz gerekebilir. Bunun gibi farklı çalışma metotlarını lise derslerinde görebilirsiniz. Her ders  öğrencinin eksiklerine odaklanarak hazırlanmış ders planları üzerinden işlenir. Bire bir öğrenme sayesinde, lise derslerinde ve birçok alanda başarı sağlamanız mümkündür. Motivasyon açınızdan başarı sağlayarak lise hayatınızı derslerde ve kişilik olarak en sağlıklı şekilde geçirebilirsiniz.

9.SINIF , 10.SINIF , 11.SINIF , 12.SINIF MATEMATİK GEOMETRİ

9.sınıf bizim için o kadar önemli ki YGS sınavının temelleri ve konu içeriği bu sınıfta kazanılmaktadır.

10,11,12.sınıfların konuları ise LYS sınavının müfredatını oluşturmaktadır.

12.sınıfa gelindiğinde lise öğreniminde gördüğü tüm müfredatı 9 aylık bir sürede anlamaya çalışmak pek de kolay değildir. O yüzden okuduğumuz sınıfın müfredatını iyi ögrenmek gerekir.